ספרי יסוד מלכות

ספרי יסוד מלכות

הפירוש יצא לאור לראשונה בשנת תשנ"ה. מאז השתכלל והתרחב מתהלים, לסידורי תפילה, מחזורים, זמירות, סליחות, כל חלקי הנביאים והכתובים. כל חמישה חומשי תורה ורש"י.
כולם מפורשים באופן נגיש וקל, ובשפה מובנת. הפירוש משולב ומשובץ, קצר ומופיע מתחת למילות התפילה ולפסוקי המקרא כך שבאופן זה הלימוד והתפילה נושאים טעם חדש. מובן ונהיר. הפירוש זמין ונח. וכבש את הלבבות.

ספרי הוצאת ספרים אשכול
סדורים, ספרים עם פירוש יסוד מלכות, חומשים עם פירוש רש"י, נביאים וכתובים, סדורים, מחזורים, זמירות, הגדה, סליחות, אבות, שערי תשובה, מגילות, ברכת המזון, תהלים בכריכות מגוונות, ועוד. ספרי מוסר. וסדור היעב"ץ.
טעמו וראו כי טוב
סננו לפי סוג הספר:
סננו לפי הנוסח הרצוי:
סננו לפי הגודל:
סננו לפי הצבע:

הקטגוריות הנוספות שלנו

הסכמה הרב זוין
הסכמה הרב גולדברג
הסכמה הרב פריינד
הסכמה הרב עובדיה יוסף
הסכמה הרב משה הלברשטאם
הסכמה הרב משה הלברשטאם 2
הסכמה הרב משה הלברשטאם 3
הסכמה הרב משה הלברשטאם 4
הסכמה הרב משה הלברשטאם 5
הסכמה הרב משה הלברשטאם 6
הסכמה הרב משה הלברשטאם 7
הסכמה הרב משה הלברשטאם 8
הסכמה הרב משה הלברשטאם 9
הסכמה הרב משה הלברשטאם 10
הסכמה הרב הורוויץ
הסכמה הרב הורוויץ 2
הסכמה הרב הורוויץ 3
הסכמה הרב חיים פרידלנדר
הסכמה הרב חיים פרידלנדר 2
הסכמה הרב וויינשטאק
הסכמה הרב וויינשטאק 2
הסכמה הרב שטרנבוך
הסכמה הרב שטרנבוך 2
הסכמה הרב וויס
הסכמה הרב וויס 2
הסכמה הרב אלתר 1
הסכמה הרב אלטר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר