הסכמות

הסכמות

לספרי דפוס אשכול יצאו מוניטין כבר לפני שנים ארוכות, ורבנים ואדמו"רים מכל העדות והחוגים העניקו להם הסכמות נלהבות. החידוש של פירוש 'יסוד מלכות' הממוקם תחת המילים התקבל בשמחה על ידי גדולי ישראל ועל ידי הלומדים והמתפללים בעשרות השנים האחרונות.

להלן רשימת גדולי ישראל שנתנו הסכמות לספרי יסוד מלכות ולכתבי הרה"ח יוסף שלום וינפלד.
והם רבותינו הקדושים והגאונים נשיאי העדה, ראשי העם, אדירי התורה, הרמים והנישאים:

ידוע לכל כי אין בתורה מוקדם ומאוחר, ומצינו שאחרון חביב.

הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב אלתר 1
הסכמה הרב אלטר
הסכמה הרב עובדיה יוסף
הסכמה הרב וויס
הסכמה הרב וויס 2
הסכמה הרב פריינד
הסכמה הרב שטרנבוך
הסכמה הרב שטרנבוך 2
הסכמה הרב וויינשטאק
הסכמה הרב וויינשטאק 2
הסכמה הרב גולדברג
הסכמה הרב זוין
הסכמה הרב חיים פרידלנדר
הסכמה הרב חיים פרידלנדר 2
הסכמה הרב הורוויץ
הסכמה הרב הורוויץ 2
הסכמה הרב הורוויץ 3
הסכמה הרב משה הלברשטאם
הסכמה הרב משה הלברשטאם 2
הסכמה הרב משה הלברשטאם 3
הסכמה הרב משה הלברשטאם 4
הסכמה הרב משה הלברשטאם 5
הסכמה הרב משה הלברשטאם 6
הסכמה הרב משה הלברשטאם 7
הסכמה הרב משה הלברשטאם 8
הסכמה הרב משה הלברשטאם 9
הסכמה הרב משה הלברשטאם 10