אודות

אשכול

אודות אשכול

מכונת הדפוס הראשונה של דפוס וינפלד בפולין.
עבודה עם פדל ללא חשמל בעירה סאנוק.
1
כאשר עלתה המשפחה לארץ ישראל העלו גם
את המכונה מהדגם הזה, והרכיבו עליה מנוע.
ההדפסה העברית הראשונה
בבית הדפוס "אשכול" ירושלים
היתה "זוהר שאומרים בשבת" בשנת תפרי"ח (1938)
2
בית הדפוס הדפיס כתבים למגוון לקוחות כתבים
וכן ספרים ש"אשכול" ההדירו, סידרו ושווקו
3
ההןצאה לאור ובית הדפוס הפיקו ספרים שונים,
באמצעות הכלים שהיו בימים ההם.
בין היתר השתמשו בחריטי נחושת
ושאר חומרים שיצרו אומרנים ביד.
את החריטים הכניסו למכונת הדפוס והדפיסו אותם בספרים
4
בשנת תשנ"ה יצא לאור הפירוש "יסוד מלכות"
על התהילים וכבש את הלבבות
חל שינוי מהותי בקרב המתפללים
5
במהלך השנים הבאות יצאו לאור
סידורים, מחזורים, נביאים וכתובים, חומשים ופירוש רש"י על התורה, סליחות, זמירות ופרקי אבות-
עם הפירוש האהוב, הברור והנח, מילה מתחת מילה.
6
בעתיד מקווה ההוצאה כי כל לומד
יוכל להשיג את הספר בקלות.
ללמוד, להתפלל ולהבין על אתר

מכונת הדפוס הראשונה של דפוס וינפלד בפולין.
עבודה עם פדל ללא חשמל בעירה סאנוק.

כאשר עלתה המשפחה לארץ ישראל העלו גם
את המכונה מהדגם הזה, והרכיבו עליה מנוע.
ההדפסה העברית הראשונה
בבית הדפוס "אשכול" ירושלים
היתה "זוהר שאומרים בשבת" בשנת תפרי"ח (1938)

בית הדפוס הדפיס כתבים למגוון לקוחות כתבים
וכן ספרים ש"אשכול" ההדירו, סידרו ושווקו

ההוצאה לאור ובית הדפוס הפיקו ספרים שונים,
באמצעות הכלים שהיו בימים ההם.
בין היתר השתמשו בחריטי נחושת
ושאר חומרים שיצרו אומרנים ביד.
את החריטים הכניסו למכונת הדפוס והדפיסו אותם בספרים

בשנת תשנ"ה יצא לאור הפירוש "יסוד מלכות"
על התהילים וכבש את הלבבות
חל שינוי מהותי בקרב המתפללים

במהלך השנים הבאות יצאו לאור
סידורים, מחזורים, נביאים וכתובים, חומשים ופירוש רש"י על התורה, סליחות, זמירות ופרקי אבות-
עם הפירוש האהוב, הברור והנח, מילה מתחת מילה.

בעתיד מקווה ההוצאה כי כל לומד
יוכל להשיג את הספר בקלות.
ללמוד, להתפלל ולהבין על אתר.

הסכמה הרב זוין
הסכמה הרב גולדברג
הסכמה הרב פריינד
הסכמה הרב עובדיה יוסף
הסכמה הרב משה הלברשטאם
הסכמה הרב משה הלברשטאם 2
הסכמה הרב משה הלברשטאם 3
הסכמה הרב משה הלברשטאם 4
הסכמה הרב משה הלברשטאם 5
הסכמה הרב משה הלברשטאם 6
הסכמה הרב משה הלברשטאם 7
הסכמה הרב משה הלברשטאם 8
הסכמה הרב משה הלברשטאם 9
הסכמה הרב משה הלברשטאם 10
הסכמה הרב הורוויץ
הסכמה הרב הורוויץ 2
הסכמה הרב הורוויץ 3
הסכמה הרב חיים פרידלנדר
הסכמה הרב חיים פרידלנדר 2
הסכמה הרב וויינשטאק
הסכמה הרב וויינשטאק 2
הסכמה הרב שטרנבוך
הסכמה הרב שטרנבוך 2
הסכמה הרב וויס
הסכמה הרב וויס 2
הסכמה הרב אלתר 1
הסכמה הרב אלטר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב ואזנר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר
הסכמה הרב משה יהושע הגר